Interesuje Cię termowizja ?

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do

kontaktu,

prowadzimy profesjonalne badania termowizyjne Nieruchomości

Badania

Termowizyjne

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu w sposób zapewniający oszczędzanie energii oraz odpowiednią izolacje cieplną w pomieszczeniach jest niezbędne do jego prawidłowego użytkowania.

 

Zagadnienia dotyczące utrzymania właściwych warunków mikroklimatycznych oraz ograniczenia strat cieplnych stały się bardzo ważne w ostatnich latach z powodu zaostrzenia przepisów dotyczących zużycia energii w budynkach.

 

W związku z powyższym przeprowadzenie analizy cieplno-wilgotnościowej obiektu jest rzeczą istotną. Diagnostyka cieplna budynków jest czynnością pracochłonną i wymagającą szerokiej wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego oraz znajomości norm i przepisów.  Przeprowadzenie tej analizy jest możliwe dzięki  wykonaniu niszczących i nieniszczących badań z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

Jedną z form ruchu ciepła jest promieniowanie. Jego pomiary wykonuje się za pomocą kamery termowizyjnej.

Przejdź do oferty

Badanie przeprowadzone za pomocą kamery termowizyjnej jest badaniem nieniszczącym.

 

Nie ma konieczności ingerencji w strukturę przegrody, a co za tym idzie nie zostają naruszone jej właściwości. Termowizja jest metodą, która polega na wizualizacji, rejestracji i interpretacji rozkładów temperatury badanych ścian. Na tej podstawie można oszacować rodzaj i ilość mostków cieplnych. Dobrze jest wykonać badania od wewnątrz i również od strony środowiska zewnętrznego, aby mieć pełny obraz usterek. Analiza wyników tego badania pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemu.

Skontaktuj się z nami

Termowizja

Wykonujemy kompleksowe badania kamerą termowizyjną

Zakres przeglądu kamerą termowizyjną :

 • Kontrola izolacji ścian, przegląd budynku pod kątem strat ciepła  - miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, przez które uchodzi ciepłe powietrze z pomieszczeń, lokalizacja niepoprawnie ułożonego ocieplenia na ścianie budynku oraz miejsc nieciągłości izolacji termicznej
 • Ocena  jakości osadzenia okien i drzwi, kontrola stanu szczelności okna, mostki termiczne na styku szyb z ramą okienną, sprawdzenie stanu szczelności uszczelki okiennej
 • Ocena zakresu i intensywność występowania zawilgoceń, lokalizacja zawilgocenia w ścianach i stropach, szybka lokalizacja usterki pozwala na zapobieganie powstawaniu pleśni
 • Wykrywanie wad w systemie ogrzewania podłogowego i c.o., sprawdzanie wycieków w obwodach grzewczych, lokalizacja przewężeń w instalacji, określenie miejsca rozłożenia instalacji lub jej braku
 • Badanie instalacji elektrycznych, wykrycie wszystkich złącz o wysokiej temperaturze, stanowiące zagrożenie pożarem lub poważną awarią, sprawdzenie stanu bezpieczników w szafkach i na tablicach
 • Wady w instalacjach wodnych, wykrycie zatkanych lub pękniętych rur

 

Warunki badania :

Ilość zróżnicowanych czynników wywołujących zakłócenia podczas prowadzenia badań powoduje, iż ich interpretacja jest znacznie utrudniona i może prowadzić do błędów w ocenie izolacyjności cieplnej ściany. Jeżeli kontrola jest wykonywana pomimo odstępstw od tych wymagań należy uwzględnić to w raporcie termograficznym.

 

Najlepsze warunki do badań termowizyjnych panują zwykle w okresie listopad – luty.

 

 • różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
 • Według zapisów w normie PN-EN-13187 kontrolę termograficzną powinno się wykonywać przy stałej różnicy temperatur po obu stronach ściany osłonowej (min. 10˚C). Dodatkowo 12 godzin przed badaniem przegroda nie powinna być nasłoneczniona, a w dniu badania preferowana jest bezwietrzna pogoda.
 • pełne zachmurzenie, brak opadów i mgły
 • Pełne zachmurzenie z niskim pułapem chmur, brak opadów i mgły to konieczne warunki podczas badania budynków od zewnątrz.  Ponadto mokre fragmenty elewacji poddane oddziaływaniu wiatru mają inną temperaturę niż fragmenty suche. Na  badanych powierzchniach nie może również zalegać śnieg.
 • stabilność temperatur
 • Konieczne jest, aby w okresie co najmniej 10-12 godz. poprzedzających badanie zmiany temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie były większe niż  ±2 stopnie

 

Przygotowanie mieszkania :

Przed pomiarami należy ( w niektórych przypadkach) odsunąć meble, obrazy i inne elementy mogące mieć wpływ na wynik pomiarów. Tego typu czynności należy wykonać na co najmniej 24h przed badaniami. Jest to istotne ze względu na ustabilizowanie się temperatury przegród budowlanych. Należy to wykonać szczególnie gdy badania będą prowadzone od strony wewnętrznej. Znaczny wpływ ma również usytuowanie elementów instalacji centralnego ogrzewania. Zaleca się aby w dniu poprzedzającym badanie pomieszczenia nie były wietrzone, wszystkie okna były szczelnie zamknięte, a zasłony lub żaluzje odsłonięte.

 

Sprzęt :

Posługujemy się kamerą termowizyjna marki FLIR z serii Flir E6. Kamery z serii FLIR Ex są kamerami pracującymi w podczerwieni w trybie wskaż i rejestruj, zapewniającymi dostęp do świata podczerwieni.

Dane czujnika

WHITE  INSPIRATIONS

ul. Zaułek 4 lok G | 30-703 Kraków | biuro@whiteinspirations.pl

 

NIP: 764 -215-17-21

REGON: 122959930

Mapa sprawdzonych

Inwestycji

Zakres przeglądu kamerą termowizyjną :

 • Kontrola izolacji ścian, przegląd budynku pod kątem strat ciepła  - miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, przez które uchodzi ciepłe powietrze z pomieszczeń, lokalizacja niepoprawnie ułożonego ocieplenia na ścianie budynku oraz miejsc nieciągłości izolacji termicznej
 • Ocena  jakości osadzenia okien i drzwi, kontrola stanu szczelności okna, mostki termiczne na styku szyb z ramą okienną, sprawdzenie stanu szczelności uszczelki okiennej
 • Ocena zakresu i intensywność występowania zawilgoceń, lokalizacja zawilgocenia w ścianach i stropach, szybka lokalizacja usterki pozwala na zapobieganie powstawaniu pleśni
 • Wykrywanie wad w systemie ogrzewania podłogowego i c.o., sprawdzanie wycieków w obwodach grzewczych, lokalizacja przewężeń w instalacji, określenie miejsca rozłożenia instalacji lub jej braku
 • Badanie instalacji elektrycznych, wykrycie wszystkich złącz o wysokiej temperaturze, stanowiące zagrożenie pożarem lub poważną awarią, sprawdzenie stanu bezpieczników w szafkach i na tablicach
 • Wady w instalacjach wodnych, wykrycie zatkanych lub pękniętych rur

Warunki badania :

Ilość zróżnicowanych czynników wywołujących zakłócenia podczas prowadzenia badań powoduje, iż ich interpretacja jest znacznie utrudniona i może prowadzić do błędów w ocenie izolacyjności cieplnej ściany. Jeżeli kontrola jest wykonywana pomimo odstępstw od tych wymagań należy uwzględnić to w raporcie termograficznym.

 

Najlepsze warunki do badań termowizyjnych panują zwykle w okresie listopad – luty.

 

 • różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
 • Według zapisów w normie PN-EN-13187 kontrolę termograficzną powinno się wykonywać przy stałej różnicy temperatur po obu stronach ściany osłonowej (min. 10˚C). Dodatkowo 12 godzin przed badaniem przegroda nie powinna być nasłoneczniona, a w dniu badania preferowana jest bezwietrzna pogoda.
 • pełne zachmurzenie, brak opadów i mgły
 • Pełne zachmurzenie z niskim pułapem chmur, brak opadów i mgły to konieczne warunki podczas badania budynków od zewnątrz.  Ponadto mokre fragmenty elewacji poddane oddziaływaniu wiatru mają inną temperaturę niż fragmenty suche. Na  badanych powierzchniach nie może również zalegać śnieg.
 • stabilność temperatur
 • Konieczne jest, aby w okresie co najmniej 10-12 godz. poprzedzających badanie zmiany temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie były większe niż  ±2 stopnie

Przygotowanie mieszkania :

Przed pomiarami należy ( w niektórych przypadkach) odsunąć meble, obrazy i inne elementy mogące mieć wpływ na wynik pomiarów. Tego typu czynności należy wykonać na co najmniej 24h przed badaniami. Jest to istotne ze względu na ustabilizowanie się temperatury przegród budowlanych. Należy to wykonać szczególnie gdy badania będą prowadzone od strony wewnętrznej. Znaczny wpływ ma również usytuowanie elementów instalacji centralnego ogrzewania. Zaleca się aby w dniu poprzedzającym badanie pomieszczenia nie były wietrzone, wszystkie okna były szczelnie zamknięte, a zasłony lub żaluzje odsłonięte.

 

Sprzęt :

Posługujemy się kamerą termowizyjna marki FLIR z serii Flir E6. Kamery z serii FLIR Ex są kamerami pracującymi w podczerwieni w trybie wskaż i rejestruj, zapewniającymi dostęp do świata podczerwieni.

Dane czujnika

WHITE  INSPIRATIONS

biuro@whiteinspirations.pl

ul. Zaułek 4 lok G

30-703 Kraków

 

+48 606 600 622 (wew.0)

 

NIP: 764 -215-17-21

REGON: 122959930